Sympozjum we Wrocławiu

Dnia 11 kwietnia 2019 roku Sonia Ryś i Ewelina Wisła,członkinie Koła Naukowego Zarządzania „Menadżer” wzięły udział w XII Wrocławskich Dniach Zdrowia Publicznego. Wysłuchały wykładu inauguracyjnego„Jak odnieść sukces w zdrowiu publicznym?”, który prowadził dr Piotr Karniej z Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, z Wydziału Nauk o Zdrowiu. Brały również czynny udział w sesji poświęconej pracom studentów.Wygłosiły swoją prezentację na temat konkurencyjności jednostek ochrony zdrowia. W przerwie pomiędzy sesjami wygrały konkurs sprawdzający wiedzę dotyczącą profilaktyki, zdrowia oraz efektywnemu zarządzaniu podmiotami leczniczymi.

Comments are closed.