O nas

Koło Naukowe Zarządzania „Menedżer” powstało w październiku 2005 roku z inicjatywy dr Grzegorza Głoda z ówczesnej Katedry Systemów i Metod Zarządzania oraz studentów III roku Wydziału Zarządzania. Od tego czasu Koło działa i wciąż się rozwija. Jesteśmy otwarci na nowe inicjatywy.

Koło Naukowe Zarządzania „Menedżer” pozwala wszechstronnie się rozwijać, umożliwia swoim członkom uczestnictwo w konferencjach naukowych. Nie zamyka się na środowiska biznesowe – w naszej historii spotkaliśmy się z wieloma firmami, których przedstawiciele prowadzili warsztaty lub wykłady. Często organizujemy wizyty studyjne np. do Tenneco Automotive Polska, Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. Andrzeja Mielęckiego w Katowicach czy do siedziby Narodowego Banku Polskiego w Warszawie. Nasze Koło ma na swoim koncie również wiele sukcesów w konkursach oraz publikacji naukowych.

Obecnie działamy przy Katedrze Przedsiębiorczości i Zarządzania Innowacyjnego.

Nasza misja

Poprzez wspólne działanie chcemy poszerzać i efektywnie wykorzystywać swoją wiedzę w praktyce, a także odnosić sukcesy i osiągać ambitne cele w swoim życiu.

Opiekun koła: mgr Ewa Raczyńska
Honorowy opiekun Koła: dr hab. Grzegorz Głód