KNZ Menedżer w Toruniu!

W dniu 21 kwietnia przedstawiciele KNZ „Menedżer” w składzie Natalia Malik i Aleksander Kuś uczestniczyli w III Kopernikańskim Sympozjum Młodych Naukowców na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, na którym wygłosili referat pt. „Instrumenty, kierunki, perspektywy rozwoju przedsiębiorczości”, który ukazał się w najnowszym numerze czasopisma naukowego AUNC Zarządzanie (lista B). Głównym celem Konferencji było wymiana doświadczeń młodych naukowców, a w szczególności poznanie wyników badań prelegentów w zakresie zarządzania – tj. zarządzania strategicznego, zarządzania funduszami unijnymi, zarządzania zasobami ludzkimi czy zarządzania innowacjami.

Konferencję można podsumować w kilku słowach – doskonała organizacja, ciekawe spojrzenia na problemy naukowe, nowe znajomości. Na pewno jeszcze wrócimy do „miasta pierników”!

2 dav1

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.