KNZ Menedżer w Toruniu

W dniu 7 czerwca 2019 r. na Uniwersytecie Mikołaja Kopernikaw Toruniu odbyło się jubileuszowe V Kopernikańskie Sympozjum Młodych Naukowców”Współczesne zarządzanie – wyzwania i zagrożenia XXI wieku”, na którym swój referat naukowy pt.”Społeczna odpowiedzialność biznesu jako współczesne narzędzie kreowania wizerunku przedsiębiorstwa” wygłosił członek naszego koła naukowego – mgr Aleksander Kuś.
Konferencja naukowa miała na celu wymianę doświadczeń, poglądów oraz wyników badań naukowych młodych przedstawicieli środowiska akademickiego (tj.studentów, doktorantów i doktorów) z polskich i europejskich ośrodków naukowych z zakresu nauk o zarządzaniu i jakości. Podczas Sympozjum nie zabrakło ciekawych i merytorycznych dyskusji związanych z problemami i wyzwaniami przedsiębiorstw w XXI wieku. Konferencja naukowa była dobrym miejscem do konfrontacji nauki z biznesem, dla wszystkich uczestników było to cenne doświadczenie i inspiracja do przyszłych badań naukowych.
Artykuł naukowy naszego Kolegi ukaże się w postaci rozdziału w monografii naukowej wydanej przez
Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Comments are closed.