Archiwum dla kategorii ‘Projekty jednorazowe’

MENEDŻER ponownie w Tenneco

Już drugi raz odwiedziliśmy rybnickie Tenneco. Była to doskonała okazja do odświeżenia informacji związanych z zarządzaniem produkcją, a także zagadnień związanych z ogólną tematyką zarządczą. Mogliśmy zobaczyć na własne oczy, jak funkcjonują systemy usprawniające produkcję i pracę w hali fabrycznej. Szczególną atrakcją było porównanie postępów we wprowadzaniu systemu 5S w stosunku do poprzedniej wizyty.

Serdecznie dziękujemy załodze Tenneco za zaproszenie i niezwykle pouczającą wizytę!

Śląska Izba Lekarska

Pomyślnie zakończyliśmy projekt prowadzony dla Śląskiej Izby Lekarskiej.

Badanie dotyczyło statusu społeczno-zawodowego lekarzy. Naszym zadaniem było stworzenie narzędzia badawczego, realizacja oraz opracowanie wyników badania.

Współpraca z tak dużą instytucją wzbogaciła nas o nowe doświadczenia oraz utrwaliła naszą wiedzę związaną z tworzeniem oraz interpretacją narzędzi badawczych.

Kolejny raz zaangażowanie w działalność naszego Koła przyniosło wymierne efekty w postaci zdobycia cennej wiedzy oraz doświadczenia!

Serdecznie dziękujemy Śląskiej Izbie Lekarskiej za współpracę.

Wyniki badań przestawimy na V Ogólnopolskiej Konferencji Kół Naukowych z cyklu „Nowoczesne koncepcje zarządzania” nt.: „Zarządzanie wiedzą a inne koncepcje. Integracja i dezintegracja”, która odbędzie się w dniach 22-24 października 2009 roku. Konferencja zorganizowana jest przez Studenckie Koło Naukowe Zarządzania Jakością „Q-mam”.

MENEDŻER w Tenneco Automotive Polska Sp. z o.o.

26 czerwca 2009 r. dzięki uprzejmości Pana Henryka Michalika oraz Pana Grzegorza Pawlaka z Tenneco Automotive Polska Sp. z o.o. nasze Koło miało przyjemność gościć w rybnickiej hali produkcyjnej.

Nasza wizyta rozpoczęła się od ogólnego zapoznania się z działalnością firmy, jej tradycjami i produktami. Jednak najważniejszym elementem była możliwość rozmowy na temat systemów zarządzania wdrożonych w fabryce. Dzięki temu mieliśmy okazję porównać teorię akademicką z tym, jak działa ona w praktyce.

Po skończonej prelekcji udaliśmy się do hali produkcyjnej. Dopiero tutaj mogliśmy poznać prawdziwe znaczenie wyrażenia „optymalizacja przestrzeni”. Hałas, ruch maszyn, praca ludzi oraz elementy, które wytwarzali stanowiły wypadkową wszelkich działań organizacyjnych, o których rozmawialiśmy na prelekcji.

Dzięki tej wizycie, zniechęcające akademickie „zarządzanie produkcją” nabrało nowego znaczenia – okazało się, że może to być interesująca, aktualna i pełna wyzwań dziedzina zarządzania..

Jeszcze raz dziękujemy na łamach naszej witryny za możliwość poszerzenia naszej wiedzy!

Menedżer Przyszłości

Za nami konferencja „Menedżer przyszłości” zorganizowana dla studentów Akademii Ekonomicznej z inicjatywy Koła Naukowego Zarządzania MENEDŻER. Motywem przewodnim konferencji było poszukiwanie odpowiedzi na pytanie jaki powinien być menedżer XXI wieku. Po przywitaniu zaproszonych gości, głos zabrała Profesor Teresa Kraśnicka (kierownik Katedry Przedsiębiorczości i Zarządzania Innowacyjnego), która przedstawiła główne dylematy i wyzwania stojące przed menedżerem przyszłości.

Po wprowadzeniu Pani Profesor, głos zabrali kolejno zaproszeni goście: Jacek Czapla (dyrektor Szpitala Miejskiego w Sosnowcu), Piotr Skrzypiecki (Śląski Kurator Oświaty w latach 1998-2002), Krzysztof Porębski (prezes zarządu Biuro-LAND sp. z o.o.) oraz Maciej Hładoń (kierownik produkcji, Elektromontaż 2 Kraków sp. z o.o.) W swoich wystąpieniach menedżerowie zaprezentowali swoje drogi kariery zawodowej oraz problemy z jakimi spotykają się na co dzień zarządzając różnego rodzaju organizacjami. Zaproszeni goście reprezentowali zarówno sektor publiczny, jak i sektor prywatny. Umożliwiło to ciekawą konfrontację spojrzeń na problemy zarządzania w tych jakże różnych sektorach gospodarki. Po wystąpieniach zgromadzeni studenci mieli możliwość zadania pytań i uczestniczenia w ciekawej dyskusji.

Celem konferencji było zaprezentowanie studentom naszej Uczelni, jak różne mogą być drogi życiowe prowadzące do sukcesów menedżerskich oraz zwrócenie uwagi na punkty krytyczne w tym trudnym procesie. W drugiej części konferencji został przeprowadzony warsztat dotyczący doskonalenia umiejętności menedżerskich, który poprowadził opiekun Koła – mgr Grzegorz Głód.

Harmonogram spotkania:

 • 10:00 – start i wprowadzenie przez prof. AE dr hab. Teresę Kraśnicką
 • 10:30 – dyskusja z menedżerami:
  • Jacek Czapla – dyrektor Szpitala Miejskiego nr 1 w Sosnowcu
  • Piotr Skrzypecki – Śląski Kurator Oświaty (1998-2002)
  • Krzysztof Porębski – prezes zarządu Biuro-LAND sp. z o.o.
  • Maciej Hładoń – kierownik produkcji w firmie Elektromontaż 2 Kraków sp. z o.o.
 • 13:30 – warsztaty i case „Doskonalenie umiejętności menedżerskich”

Prowadzenie: mgr Grzegorz Głód