Archiwum dla kategorii ‘Bez kategorii’

KNZ Menedżer w Toruniu

W dniu 7 czerwca 2019 r. na Uniwersytecie Mikołaja Kopernikaw Toruniu odbyło się jubileuszowe V Kopernikańskie Sympozjum Młodych Naukowców”Współczesne zarządzanie – wyzwania i zagrożenia XXI wieku”, na którym swój referat naukowy pt.”Społeczna odpowiedzialność biznesu jako współczesne narzędzie kreowania wizerunku przedsiębiorstwa” wygłosił członek naszego koła naukowego – mgr Aleksander Kuś.
Konferencja naukowa miała na celu wymianę doświadczeń, poglądów oraz wyników badań naukowych młodych przedstawicieli środowiska akademickiego (tj.studentów, doktorantów i doktorów) z polskich i europejskich ośrodków naukowych z zakresu nauk o zarządzaniu i jakości. Podczas Sympozjum nie zabrakło ciekawych i merytorycznych dyskusji związanych z problemami i wyzwaniami przedsiębiorstw w XXI wieku. Konferencja naukowa była dobrym miejscem do konfrontacji nauki z biznesem, dla wszystkich uczestników było to cenne doświadczenie i inspiracja do przyszłych badań naukowych.
Artykuł naukowy naszego Kolegi ukaże się w postaci rozdziału w monografii naukowej wydanej przez
Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Sympozjum we Wrocławiu

Dnia 11 kwietnia 2019 roku Sonia Ryś i Ewelina Wisła,członkinie Koła Naukowego Zarządzania „Menadżer” wzięły udział w XII Wrocławskich Dniach Zdrowia Publicznego. Wysłuchały wykładu inauguracyjnego„Jak odnieść sukces w zdrowiu publicznym?”, który prowadził dr Piotr Karniej z Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, z Wydziału Nauk o Zdrowiu. Brały również czynny udział w sesji poświęconej pracom studentów.Wygłosiły swoją prezentację na temat konkurencyjności jednostek ochrony zdrowia. W przerwie pomiędzy sesjami wygrały konkurs sprawdzający wiedzę dotyczącą profilaktyki, zdrowia oraz efektywnemu zarządzaniu podmiotami leczniczymi.

Wizyta na Francuskiej

Dnia 8 lutego 2019r. studenci Koła Naukowego Zarządzania „Menadżer” wraz ze studentami kierunku FIZOZ odwiedzili Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.  Spotkali się z Lekarzem Naczelnym lek. med. Iwoną Rakoczy, która opowiedziała o działalności leczniczej, specjalizacjach szpitala oraz osiągnięciach i działalności około medycznej. Następnie zwiedzili laboratorium, gdzie poznali jego specyfikę oraz uzyskali informacje dotyczące kosztów prowadzenia laboratorium oraz jego działalności, która jest nastawiona na najwyższą jakość. Wysłuchali również wykładu Pielęgniarki Epidemiologicznej dr n. med. Beaty Podleżyńskiej o zbawiennej mocy dezynfekowania rąk przez personel i pacjentów w walce z epidemią zakażeń w placówkach medycznych. Na koniec wizyty studenci mieli okazję zobaczyć swoje dłonie w promieniowaniu umożliwiającym ocenę stopnia umiejętności dezynfekcji dłoni.
Aby wiedza na temat epidemiologii zapadła na długo w pamięci studenci zostali obdarowani podręcznymi płynami do dezynfekcji rąk.

 

Za poświęcony czas i możliwość odwiedzin serdecznie dziękujemy.

 

Spotkanie Koła

Serdecznie zapraszamy na spotkanie Koła, które odbędzie się 18 grudnia o godz. 15:20 w pokoju 117B.

DT Week w Katowicach!

W dniach 13 i 14 listopada odbyły się warsztaty w ramach ogólnopolskiego Design Thinking Week. Firma Tenka przy współorganizacji Koła Naukowego Zarządzania „Menedżer” przeprowadziła dwudniowe szkolenie pozwalające uczestnikom zapoznać się z Metodyką Design Thinking i nowoczesnymi trendami w projektowaniu usług i produktów. Dziękujemy firmie Tenka za przeprowadzenie warsztatów w kreatywnej atmosferze.

DT Week

W dniach 13-14 listopada odbędą się warsztaty organizowane przez firmę Tenka we współpracy z Kołem Naukowym Zarządzania Menedżer w ramach Design Thinking Week.

Nowe wydarzenie!

banner_ac_2017

Konferencja

W dniach 11-12 maja odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa Zdrowie i Style Życia – Wrocław 2017. Natalia Szlachetka oraz Szymon Kajzer jako reprezentanci KNZ „Menedżer” przygotowali na to wydarzenie oraz wygłosili referat naukowy „Medyczne Aplikacje Mobilne – Pacjent w dobie Internetu”. Artykuł zostanie opublikowany w Ekonomia – Wroclaw Economic Review [online], Część B 6 pkt. MNiSW (2016).
Dwudniowa konferencja była przepełniona tematyką szeroko rozumianej Ochrony Zdrowia przebadanej w wielu dziedzinach, m.in. Innowacji Społecznych i Technologicznych, gdzie swoje miejsce znalazły Medyczne Aplikacje Mobilne. Obecność studentów Finansów i Zarządzania w Ochronie Zdrowia stała się doskonałym dopełnieniem interdyscyplinarnego zespołu uczestników corocznej konferencji, gdzie ludzie patrzący na Zdrowie z różnych perspektyw mogą spotkać się i wymienić poglądami oraz doświadczeniami.

6B8E7AA0C92D4521AE0EE0CEC8DE51F7

Podsumowanie Design Thinking Week 2017!

9 i 10 maja na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach we współpracy Koła Naukowego Zarządzania „Menedżer”,  Fundacji na Rzecz Inteligentnego Rozwoju, CODE Design i Len Arte zostały zorganizowane warsztaty Design Thinking Week 2017. Uczestnikami byli przedstawiciele wielu branż, przedsiębiorcy, społecznicy, urzędnicy i studenci. Wspólnie starali się odpowiedzieć na pytanie: „Jakie wsparcie w przyszłości mogą oferować studentom instytucje finansowe?”. Powstały cztery zespoły łączące doświadczenie i świeże spojrzenie, dzięki czemu zostały zaprezentowane innowacyjne rozwiązania, co ciekawe wszystkie cztery projekty były nad wyraz spójne. Dziękujemy za aktywne uczestnictwo i świetną atmosferę, którą stworzyli przedstawiciele Fundacji na Rzecz Inteligentnego Rozwoju wraz z uczestnikami.

15zdjęcie 1

 1112

KNZ Menedżer w Toruniu!

W dniu 21 kwietnia przedstawiciele KNZ „Menedżer” w składzie Natalia Malik i Aleksander Kuś uczestniczyli w III Kopernikańskim Sympozjum Młodych Naukowców na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, na którym wygłosili referat pt. „Instrumenty, kierunki, perspektywy rozwoju przedsiębiorczości”, który ukazał się w najnowszym numerze czasopisma naukowego AUNC Zarządzanie (lista B). Głównym celem Konferencji było wymiana doświadczeń młodych naukowców, a w szczególności poznanie wyników badań prelegentów w zakresie zarządzania – tj. zarządzania strategicznego, zarządzania funduszami unijnymi, zarządzania zasobami ludzkimi czy zarządzania innowacjami.

Konferencję można podsumować w kilku słowach – doskonała organizacja, ciekawe spojrzenia na problemy naukowe, nowe znajomości. Na pewno jeszcze wrócimy do „miasta pierników”!

2 dav1