Pamiętaj, aby się zawsze wylogować po skończonej pracy!
Chrońmy swoje dane osobowe, przed niepowołanym dostępem.