DT Week w Katowicach!

W dniach 13 i 14 listopada odbyły się warsztaty w ramach ogólnopolskiego Design Thinking Week. Firma Tenka przy współorganizacji Koła Naukowego Zarządzania „Menedżer” przeprowadziła dwudniowe szkolenie pozwalające uczestnikom zapoznać się z Metodyką Design Thinking i nowoczesnymi trendami w projektowaniu usług i produktów. Dziękujemy firmie Tenka za przeprowadzenie warsztatów w kreatywnej atmosferze.

Comments are closed.