Design Thinking Week!

W dniach 23-24 października odbyły się warsztaty z projektowania produktów i usług odpowiadających na problemy użytkowników. Była to inicjatywa w ramach pierwszej w Polsce akcji pod tytułem Design Thinking Week. Jest to Projekt absolwentów ministerialnego programu Top 500 Innovators. Jego celem jest upowszechnienie metodyki. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęła Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. Lena Kolarska-Bobińska. Projekt jest realizowany na terenie Polski.

Design thinking to metoda rozwiązywania problemów. Jest to proces, który łączy w sobie kreatywność i innowacyjność, skupiając się na potrzebach przyszłych użytkowników lub klientów. Powstaje w ten sposób praktyczne rozwiązanie, które jest atrakcyjne, bo skoncentrowane na człowieku.

Wraz z firmą SWIFT wspólnie zorganizowaliśmy dwudniowe warsztaty pt. Design thinking – proces tworzenia genialnych produktów i usług. Uczestnicy wydarzenia – przede wszystkim studenci, ale również przedstawiciele firm i instytucji publicznych – mieli za zadanie przygotować rozwiązanie odpowiadające na wyzwanie związane z niewystarczającym poziomem segregowania śmieci. W pierwszym dniu, po omówieniu warunków wspierających kreatywność i innowacyjność oraz wprowadzeniu do metody design thinking, uczestnicy przygotowali się do badań i obserwacji. W grupach opracowane zostały założenia do wywiadów pogłębionych i analizy danych dostępnych w Internecie. Same badania i obserwacje faktycznych zachowań związanych z segregowaniem śmieci były przeprowadzone jako zadanie przed drugim dniem spotkania. W piątek zebrano wiedzę zgromadzoną przez uczestników, wybrano problemy, które są na tyle istotne, że należałoby się nimi zająć. W trakcie burzy mózgów zespoły wygenerowały rozwiązania, z których wybrano najciekawsze i najbardziej obiecujące. Na zakończenie przygotowano prototypy funkcjonowania uszczegółowionych pomysłów, które zostały zaprezentowane w postaci storyboardów (scenorysów). Warsztaty przeprowadził Łukasz Szczęsny, który zajmuje się m.in. wspieraniem kreatywnych form wyszukiwania ciekawych pomysłów, a design thinking jest najczęstszą metodą, do której się odwołuje. Dodatkowym punktem Design Thinking Week była transmisja dyskusji prowadzonej przez Marka Schara i Jeremiego Sabola  z Uniwersytetu Stanforda pt. „Dlaczego warto myśleć projektowo: Over and Under Thinking: The Case Against Design Thinking”.

Więcej na: http://dgswift.pl/innowacyjne-produkty/

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.