V Ogólnopolska Konferencja Kół Naukowych z cyklu „Nowoczesne koncepcje zarządzania”

W dniach 22-24 października 2009 roku wzięliśmy udział w konferencji:

V Ogólnopolska Konferencja Kół Naukowych z cyklu „Nowoczesne koncepcje zarządzania”
nt.: „Zarządzanie wiedzą a inne koncepcje. Integracja i dezintegracja”

zorganizowanej przez Studenckie Koło Naukowe Zarządzania Jakością „Q-mam”.

Nasi Członkowie Krystian Mularczyk i Piotr Ostrowski reprezentowali nasze Koło przedstawiając wyniki banań przeprowadzonych w Śląskiej Izbie Lekarskiej. Dzięki temu nasze Koło zyskało również publikację – nasz artykuł pt.: „Wybrane aspekty zarządzania zasobami ludzkimi w jednostkach ochrony zdrowia – wyniki badań” został opublikowany w zbiorczym wydaniu pokonferencyjnym.

Więcej zdjęć w galerii.

Tags: , ,

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.