Śląska Izba Lekarska

Pomyślnie zakończyliśmy projekt prowadzony dla Śląskiej Izby Lekarskiej.

Badanie dotyczyło statusu społeczno-zawodowego lekarzy. Naszym zadaniem było stworzenie narzędzia badawczego, realizacja oraz opracowanie wyników badania.

Współpraca z tak dużą instytucją wzbogaciła nas o nowe doświadczenia oraz utrwaliła naszą wiedzę związaną z tworzeniem oraz interpretacją narzędzi badawczych.

Kolejny raz zaangażowanie w działalność naszego Koła przyniosło wymierne efekty w postaci zdobycia cennej wiedzy oraz doświadczenia!

Serdecznie dziękujemy Śląskiej Izbie Lekarskiej za współpracę.

Wyniki badań przestawimy na V Ogólnopolskiej Konferencji Kół Naukowych z cyklu „Nowoczesne koncepcje zarządzania” nt.: „Zarządzanie wiedzą a inne koncepcje. Integracja i dezintegracja”, która odbędzie się w dniach 22-24 października 2009 roku. Konferencja zorganizowana jest przez Studenckie Koło Naukowe Zarządzania Jakością „Q-mam”.

One Response to “Śląska Izba Lekarska”

  1. Koło Naukowe Zarządzania MENEDŻER » Blog Archive » V Ogólnopolska Konferencja Kół Naukowych z cyklu “Nowoczesne koncepcje zarządzania” Says:

    […] się « Śląska Izba Lekarska Reforma witryny i Koła […]

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.